Kursus i mindfulness

Psykolog Lotte Gobert Fønss

Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR)

Om kurset
– MBSR-programmet blev oprindeligt udviklet af Jon Kabat-Zinn i slutningen af 1970’erne på University of Massachusetts. Kurset er siden videreudviklet og gennemprøvet igennem mange års praksis og forskning.

– Programmet er et struktureret og systematisk kursus bestående af træning af mindfulnessøvelser, lettere yogaøvelser og undervisning i forskningsbaseret viden om stress og kommunikation.

– Hver session indeholder praktiske mindfulnessøvelser, gruppedrøftelser samt undervisning i et emne, som har relevans for dagens øvelser.

– Gennem ugentlig undervisning og daglig træning af mindfulness (bevidst nærvær) hjælpes deltagerne til at udforske måder, hvorpå MBSR- programmet kan bidrage til generel sundhed og øget trivsel.

– Deltagerne hjælpes også til at integrere metoden i hverdagen, således at det bliver muligt at omsætte læringen til praksis i dagligdagen.

– Effekten viser sig bl.a. ved evnen til at stoppe endeløse grublerier og analyser af fortiden eller bekymringer om fremtiden

Hvem henvender kurset sig til?
Ethvert menneske som har lyst til at træne sin mentale sundhed og øge sin modstandskraft. Der er dokumenteret forskning som viser, at en regelmæssig mindfulnesspraksis kan være hjælpsom og helbredende for mennesker med stress, angst, smerter, depression (særligt også forebyggelse af depression), lidelse i livet, sorg og andre former for psykisk smerte. Kurset kan være medvirkende til at opnå øget ro, harmoni og tilfredshed i livet.

Hvordan foregår det?
Kurset strækker sig over 8 sessioner á 2½ time. Derudover er der en hel dag mellem 6. og 7. session.

Kurset består af en kombination af forskellige former for mindfulnesstræning, lettere yogaøvelser (strækøvelser mhp. at øge tilstedeværelse i kroppen) undervisning og gruppedrøftelser.

Gruppen består af max 15 deltagere.

Information om kurset:

Kursusstart: Tirsdag d. 9 april 2024

Pris: 4000 kr.

Lydfiler og materiale udleveres ved kursusstart.

Hjemmearbejde (daglig træning): forventet ca. 45 min. dagligt.

Underviser: Psykolog og MBSR-lærer Lotte Gobert Fønss. Uddannet ved Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet.

NB: Yderligere information og tilmelding på lottegf@solpsykolog.dk eller tlf. 29 39 11 24.

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.