Mindfulness

Psykolog Lotte Gobert Fønss

Mindfulness i Solrød - Bevidst nærvær i nuet og i livet

Når tanker skaber stress
Livet byder på sorger og glæder- store som små. Der kan være perioder med megen sorg og kriser, som er særligt udfordrende og krævende. Andre perioder kan være fyldt med glæde og positive oplevelser. Selv i disse perioder kan der være indre uro og ubehag som følge af negative og selvkritiske tanker. Vi mennesker synes at være i stand til at skabe megen lidelse og smerte for os selv – alene vha. vore tanker. Måske kender du til endeløse grublerier og analyser af ting, du har sagt og gjort. Frustrationer og ubehag, når du ikke lever op til dine forventninger til dig selv og den du gerne vil være? Eller du bekymrer dig om fremtiden og ting, du ikke har styr på?

Med mindfulness kan du styrke din evne til at bryde disse negative tankemønstre. Du lærer at lade tankerne træde i baggrunden og du lærer, at lade tankerne komme og gå som bølger på havet eller skyer på himmelen – med bevidsthed om, at de forsvinder igen. Derudover kan du udvikle en større rummelighed og accept af dig selv, som du er, i stedet for at forsøge at leve op til forventninger om, hvordan du skal være.

Livet på autopilot
Måske kender du også til fornemmelsen af at tiden flyver afsted og at du glemmer at stoppe op og nyde livet og de situationer, du befinder dig i. Det er som om livet leves på autopilot, hvor du handler og reagerer på måder, du ikke altid er herre over, særligt i situationer eller perioder, hvor du føler dig under pres. Måske bliver du fanget af detaljer, som måske ikke er så væsentlige eller har fokus på det store perspektiv uden helt at føle, at det giver mening i hverdagen?

Opmærksomheden er som en muskel, der kan trænes.
Med regelmæssig mindfulnesstræning styrkes opmærksomheden. Du træner evnen til at stoppe op og være opmærksom på det, du ser, hører og mærker. Dette giver mulighed for at forholde sig mere bevidst til tanker, følelser, handlinger og oplevelser at leve livet med større bevidsthed om det, der virkelig betyder noget for dig i dit liv. Det, som giver dit liv mening og indhold. Det bliver muligt, at ændre på tanke- og handlemønstre med denne udvidede opmærksomhed og du kan blive i stand til at tackle konfliktfyldte og vanskelige situationer på en mere hensigtsmæssig måde, hvor du ikke lader sig styre af tanker og impulser til handling, men i højere grad formår at reagere på tilfredsstillende måder.

Mange beskriver, at mindfulness desuden hjælper dem til at holde mere af sig selv og at behandle sig selv med større respekt, venlighed og accept.

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om mindfulness i Solrød, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.