Terapi

Psykolog Lotte Gobert Fønss

Terapi i Solrød

Mange mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv en krise, sorg eller belastning, som de har vanskeligt ved at håndtere alene og ved brug af netværket. I en sådan situation kan det være hjælpsomt at opsøge en psykolog og via samtalebehandling få hjælp til at genfinde ressourcer til at bearbejde og komme igennem den vanskelige periode.

Der tages udgangspunkt i den aktuelle situation og den enkeltes behov for behandling/forandring. I visse tilfælde kan det være relevant at skue tilbage i tiden mhp. at undersøge årsagen til problemerne.

I andre tilfælde er det væsentligere at fokusere på fremtiden og på muligheder for at (gen)skabe et meningsfuldt liv.

Uanset problemstilling tages der altid udgangspunkt i det enkelte menneske – og behandlingen tilrettelægges i et samarbejde mellem klient og psykolog.

Jeg har erfaring med en bred vifte af psykologiske problemstillinger via mit arbejde som psykolog og via efteruddannelse:

-sorg
-krise
-traumer
-depression
-selvmordstanker
-angst
-stress og overbelastning
-reaktion og følgevirkninger af fysiske sygdomme
-konflikter i parforholdet
– sociale problemstillinger /problemer i relation til andre mennesker
-forældreskab
-barnløshed
-pårørende til mennesker med psykiske lidelser
-psykose

Psykolog Lotte Gobert Fønss - Terapi, mindfulness, kurser, supervision i Solrød
Jeg har mange års erfaring med behandling af en bred vifte af psykologiske problemstillinger
- Lotte Fønss

Individuel terapi i Solrød

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi ud fra en bred vifte af metoder. Jeg er teoretisk bredt funderet og har kendskab til en række forskellige tilgange i behandlingen.

Jeg har mere specialiseret træning i den kognitive metode og i psykodynamisk teori/metode. Derudover anvender jeg principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness, Eksistentiel terapi og Mentaliseringsbaseret Terapi – hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt og brugbart. Metoden skal dog aldrig stå i forgrunden.

Forudsætningen for at metoderne kan være virksom er at der er opbygget en tillidsfuld relationen imellem klient og psykolog.

Tryghed, nærvær og autencitet er derfor nøgleord for mig.

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.